馃殮 馃嵂   Brakuje Ci 94,03聽z艂 do darmowej dostawy
(Paczkomaty In Post)

Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego Bartnik Mazowiecki

Dokument okre艣la przede wszystkim zasady, na jakich zawierane s膮 umowy w Sklepie, w tym przedstawia wa偶ne informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz przys艂uguj膮cych Konsumentom prawach.SPIS TRE艢CI
搂 1 Definicje
搂 2 Kontakt ze Sprzedawc膮
搂 3 Wymogi techniczne
搂 4 Zakupy w Sklepie
搂 5 P艂atno艣ci
搂 6 Realizacja zam贸wienia
搂 7 Prawo odst膮pienia od umowy
搂 8 Wyj膮tki od prawa odst膮pienia od umowy
搂 9 Reklamacje
搂 10 Dane osobowe
搂 11 Zastrze偶enia
Za艂膮cznik nr 1: Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy

搂 1 DEFINICJE

Dni robocze 鈥 dni od poniedzia艂ku do pi膮tku za wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny 鈥 polska ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument 鈥 Kupuj膮cy b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, kupuj膮cy w Sklepie lub podejmuj膮cy czynno艣ci zmierzaj膮ce do dokonania zakupu, bez bezpo艣redniego zwi膮zku z jego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
Konto 鈥 uregulowana odr臋bnym regulaminem us艂uga cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, dzi臋ki kt贸rej Kupuj膮cy mo偶e nieodp艂atnie skorzysta膰 z dodatkowych funkcji w Sklepie.
Kupuj膮cy 鈥 ka偶dy podmiot kupuj膮cy w Sklepie lub podejmuj膮cy czynno艣ci zmierzaj膮ce do dokonania zakupu.
Kupuj膮cy uprzywilejowany 鈥 Konsument lub Przedsi臋biorca uprzywilejowany.
Przedsi臋biorca uprzywilejowany 鈥 Kupuj膮cy b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, zawieraj膮cy lub zamierzaj膮cy zawrze膰 ze Sprzedawc膮 umow臋 na podstawie Regulaminu bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale nieposiadaj膮c膮 dla niego charakteru zawodowego.
Regulamin 鈥 niniejszy regulamin.
Sklep 鈥 sklep internetowy Bartnik Mazowiecki prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem https://bartnikmazowiecki.pl.
Sprzedawca 鈥 Justyna Kali艅ska-Kopcia艂, przedsi臋biorca prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Bartnik Mazowiecki Justyna Kali艅ska-Kopcia艂, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, NIP 7743017579, nr REGON 380993297, Bronis艂awy 16B, 96-500 Bronis艂awy.
Ustawa o prawach konsumenta 鈥 polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

搂 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWC膭

 1. Adres pocztowy: Bronis艂awy 16B, 96-500 Bronis艂awy
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: 692346807
 4. Koszt po艂膮czenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupuj膮cego wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy us艂ug internetowych, z kt贸rego us艂ug korzysta Kupuj膮cy. Sprzedawca zwraca uwag臋, 偶e koszt po艂膮czenia mi臋dzynarodowego lub mi臋dzynarodowej transmisji danych mo偶e by膰 wy偶szy ni偶 koszt po艂膮czenia lub transmisji krajowej 鈥 w zale偶no艣ci od taryfy przyj臋tej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawc臋 us艂ug internetowych, z us艂ug kt贸rego korzysta Kupuj膮cy.

搂 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawid艂owego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urz膮dzenie z dost臋pem do Internetu
  • przegl膮darka internetowa obs艂uguj膮ca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla z艂o偶enia zam贸wienia w Sklepie, poza wymogami okre艣lonymi w ust. 1, niezb臋dne jest aktywne konto e-mail.

搂 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny produkt贸w widoczne w Sklepie s膮 ca艂kowitymi cenami za produkt.
 2. Sprzedawca zwraca uwag臋, 偶e na ca艂kowit膮 cen臋 zam贸wienia sk艂adaj膮 si臋 wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, je艣li w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia produkt nale偶y doda膰 do koszyka w Sklepie.
 4. Nast臋pnie Kupuj膮cy wybiera spos贸b dostawy towaru oraz metod臋 p艂atno艣ci za zam贸wienie spo艣r贸d dost臋pnych w Sklepie opcji, a tak偶e podaje dane niezb臋dne do zrealizowania z艂o偶onego zam贸wienia.
 5. Zam贸wienie zostaje z艂o偶one w momencie potwierdzenia jego tre艣ci i zaakceptowania Regulaminu przez Kupuj膮cego.
 6. Z艂o偶enie zam贸wienia jest to偶same z zawarciem umowy pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮.
 7. Kupuj膮cy mo偶e zarejestrowa膰 si臋 w Sklepie, tj. za艂o偶y膰 w nim Konto, lub dokonywa膰 zakup贸w bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy ka偶dym ewentualnym zam贸wieniu.

搂 5 P艁ATNO艢CI

 1. W Sklepie dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce metody p艂atno艣ci:
  1. zwyk艂y przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomoc膮 karty p艂atniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. za po艣rednictwem platformy p艂atniczej:
   • P艂atno艣ci Shoper
  4. za pobraniem, tj. kart膮 lub got贸wk膮 w momencie dostarczenia towaru do Kupuj膮cego;
 2. W przypadku wybrania p艂atno艣ci za po艣rednictwem platformy p艂atniczej P艂atno艣ci Shoper, podmiotem 艣wiadcz膮cym obs艂ug臋 p艂atno艣ci online jest Autopay S.A.
 3. W przypadku wybrania przez Kupuj膮cego p艂atno艣ci z g贸ry, za zam贸wienie nale偶y zap艂aci膰 w terminie 3 Dni roboczych od z艂o偶enia zam贸wienia.
 4. Dokonuj膮c zakup贸w w Sklepie, Kupuj膮cy akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawc臋. Kupuj膮cy ma prawo wycofa膰 swoj膮 akceptacj臋.

搂 6 REALIZACJA ZAM脫WIENIA

 1. Termin realizacji zam贸wienia wynosi 4 Dni robocze.
 2. W przypadku gdy Kupuj膮cy wybra艂 p艂atno艣膰 z g贸ry za zam贸wienie, Sprzedawca przyst膮pi do realizacji zam贸wienia po jego op艂aceniu.
 3. Pa艅stwa, na terytorium kt贸rych realizowana jest dostawa:
  • Polska
  • Unia Europejska
 4. W Sklepie dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce metody dostawy:
  1. za po艣rednictwem firmy kurierskiej;
  2. do paczkomat贸w InPost.

搂 7 PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Kupuj膮cy uprzywilejowany ma prawo odst膮pi膰 od umowy zawartej ze Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu, z zastrze偶eniem 搂 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia:
  1. w kt贸rym Kupuj膮cy uprzywilejowany wszed艂 w posiadanie towaru lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Kupuj膮cego uprzywilejowanego wesz艂a w posiadanie tego towaru;
  2. w kt贸rym Kupuj膮cy uprzywilejowany wszed艂 w posiadanie ostatniego towaru, partii lub cz臋艣ci lub w kt贸rym osoba trzecia, inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Kupuj膮cego uprzywilejowanego, wesz艂a w posiadanie ostatniego towaru, partii lub cz臋艣ci, w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci wielu towar贸w, kt贸re dostarczane s膮 osobno, partiami lub w cz臋艣ciach.
 3. Aby Kupuj膮cy uprzywilejowany m贸g艂 skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy musi poinformowa膰 Sprzedawc臋, korzystaj膮c z danych podanych w 搂 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮).
 4. Kupuj膮cy uprzywilejowany mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy umieszczonego na ko艅cu Regulaminu, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 5. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy wystarczy, 偶e Kupuj膮cy uprzywilejowany wy艣le informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

  SKUTKI ODST膭PIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odst膮pienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupuj膮cemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Kupuj膮cego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o decyzji Kupuj膮cego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odst膮pienia od umowy.
 7. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Kupuj膮cego uprzywilejowanego u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Kupuj膮cy uprzywilejowany zgodzi si臋 na inne rozwi膮zanie, w ka偶dym przypadku Kupuj膮cy uprzywilejowany nie poniesie 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.
 8. Je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze towar od Kupuj膮cego uprzywilejowanego, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Bronis艂awy 16B, 96-500 Bronis艂awy niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Kupuj膮cy uprzywilejowany poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y. Termin jest zachowany, je偶eli Kupuj膮cy uprzywilejowany ode艣le towar przed up艂ywem terminu 14 dni.
 10. Kupuj膮cy uprzywilejowany ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu towaru.
 11. Kupuj膮cy uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci towaru wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Je艣li towar ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mo偶e zosta膰 odes艂any w zwyk艂ym trybie poczt膮, Kupuj膮cy uprzywilejowany r贸wnie偶 b臋dzie musia艂 ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu towar贸w. O szacowanej wysoko艣ci tych koszt贸w Kupuj膮cy uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawc臋 w opisie towaru w Sklepie lub podczas sk艂adania zam贸wienia.
 13. W przypadku wyst膮pienia konieczno艣ci zwrotu 艣rodk贸w za transakcj臋 dokonan膮 przez Kupuj膮cego uprzywilejowanego kart膮 p艂atnicz膮, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty p艂atniczej.

搂 8 WYJ膭TKI OD PRAWA ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, o kt贸rym mowa w 搂 7 Regulaminu, nie przys艂uguje w odniesieniu do umowy:
  1. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed艂ug specyfikacji Kupuj膮cego uprzywilejowanego lub s艂u偶膮cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮cy kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
  3. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest towar dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  4. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 towary, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
  5. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;
  7. w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

搂 9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupuj膮cego uprzywilejowanego odpowiedzialno艣膰 za zgodno艣膰 艣wiadczenia z umow膮, przewidzian膮 przez powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, w tym zw艂aszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o sk艂adanie reklamacji (w tym dotycz膮cych dzia艂ania Sklepu) na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w 搂 2 Regulaminu.
 3. Je艣li na produkt zosta艂a udzielona gwarancja, informacja o niej, a tak偶e o jej warunkach, jest dost臋pna w Sklepie.
 4. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJ膭CY UPRZYWILEJOWANI

 1. Towary
  1. W przypadku braku zgodno艣ci towaru z umow膮, Kupuj膮cy uprzywilejowany ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z uprawnie艅 okre艣lonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za brak zgodno艣ci towaru z umow膮, istniej膮cy w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ci膮gu dw贸ch lat od tej chwili, chyba 偶e termin przydatno艣ci towaru do u偶ycia, okre艣lony przez Sprzedawc臋, jego poprzednik贸w prawnych lub osoby dzia艂aj膮ce w ich imieniu, jest d艂u偶szy.
  3. Na podstawie przepis贸w Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku braku zgodno艣ci z umow膮, Kupuj膮cy uprzywilejowany mo偶e 偶膮da膰:
   1. wymiany towaru,
   2. naprawy towaru.
  4. Dodatkowo, Kupuj膮cy uprzywilejowany mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o:
   1. obni偶eniu ceny,
   2. odst膮pieniu od umowy
   w sytuacji, gdy:
   • Sprzedawca odm贸wi艂 doprowadzenia towaru do zgodno艣ci z umow膮 zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
   • Sprzedawca nie doprowadzi艂 towaru do zgodno艣ci z umow膮 zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
   • brak zgodno艣ci towaru z umow膮 wyst臋puje nadal, pomimo 偶e Sprzedawca pr贸bowa艂 doprowadzi膰 towar do zgodno艣ci z umow膮;
   • brak zgodno艣ci towaru z umow膮 jest na tyle istotny, 偶e uzasadnia obni偶enie ceny albo odst膮pienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze 艣rodk贸w ochrony okre艣lonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
   • z o艣wiadczenia Sprzedawcy lub okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e nie doprowadzi on towaru do zgodno艣ci z umow膮 w rozs膮dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Kupuj膮cego uprzywilejowanego.
  5. W przypadku towaru podlegaj膮cego naprawie lub wymianie, Kupuj膮cy uprzywilejowany powinien udost臋pni膰 ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupuj膮cego uprzywilejowanego towar na sw贸j koszt.
  6. Kupuj膮cy uprzywilejowany nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli brak zgodno艣ci towaru z umow膮 jest nieistotny.
  7. W razie odst膮pienia od umowy, o kt贸rym mowa w niniejszej sekcji (dotycz膮cej towar贸w), Kupuj膮cy uprzywilejowany niezw艂ocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres Bronis艂awy 16B, 96-500 Bronis艂awy. Sprzedawca zwraca Kupuj膮cemu uprzywilejowanemu cen臋 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odes艂ania.
  8. Sprzedawca zwraca Kupuj膮cemu uprzywilejowanemu kwoty nale偶ne wskutek skorzystania z prawa obni偶enia ceny niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Kupuj膮cego uprzywilejowanego o obni偶eniu ceny.
 2. Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅
  1. Sprzedawca informuje Konsumenta o mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach lub na stronach internetowych podmiot贸w uprawnionych do pozas膮dowego rozpatrywania spor贸w. Konsument mo偶e skorzysta膰 m.in. z:
   • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centr贸w Konsumenckich. Centra udzielaj膮 informacji o prawach konsument贸w i pomagaj膮 w rozwi膮zaniu sporu w przypadku zakup贸w transgranicznych. Pomoc Europejskich Centr贸w Konsumenckich jest co do zasady bezp艂atna. Lista Centr贸w Konsumenckich w艂a艣ciwych dla danego pa艅stwa znajduje si臋 pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
   • internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisj臋 Europejsk膮, dost臋pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
   Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mo偶na skorzysta膰 z nast臋puj膮cych form wsparcia:
   • mediacji prowadzonej przez w艂a艣ciwy terenowo Wojew贸dzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y si臋 zwr贸ci膰 z wnioskiem o mediacj臋. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz Inspektorat贸w znajduje si臋 tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
   • pomocy w艂a艣ciwego terenowo sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz s膮d贸w dost臋pny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
  2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowi膮zania Sprzedawcy do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozwi膮zywania spor贸w.
  3. Skorzystanie z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 jest dobrowolne zar贸wno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta.
  4. Konsument mo偶e dodatkowo skorzysta膰 z bezp艂atnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsument贸w.

III KUPUJ膭CY INNI NI呕 KUPUJ膭CY UPRZYWILEJOWANI

 1. W przypadku wyst膮pienia wady towaru, Kupuj膮cy inny ni偶 Kupuj膮cy uprzywilejowany ma mo偶liwo艣膰 reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym r臋kojmi.
 2. Wobec Kupuj膮cego innego ni偶 Kupuj膮cy uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia wydania towaru Kupuj膮cemu.
 3. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupuj膮cy b臋d膮cy przedsi臋biorc膮 innym ni偶 Przedsi臋biorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli nie zbada艂 towaru w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomi艂 niezw艂ocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wysz艂a na jaw dopiero p贸藕niej - je偶eli nie zawiadomi艂 Sprzedawcy niezw艂ocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powy偶szego terminu wystarczy wys艂anie przed jego up艂ywem zawiadomienia o wadzie.
 4. Korzystaj膮c z r臋kojmi, Kupuj膮cy inny ni偶 Kupuj膮cy uprzywilejowany mo偶e, na zasadach okre艣lonych w Kodeksie cywilnym:
  1. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy,
  3. 偶膮da膰 wymiany towaru na wolny od wad,
  4. 偶膮da膰 usuni臋cia wady.
 5. Je艣li oka偶e si臋, 偶e dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupuj膮cy inny ni偶 Kupuj膮cy uprzywilejowany jest zobowi膮zany do dostarczenia tego towaru na adres Bronis艂awy 16B, 96-500 Bronis艂awy.

搂 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupuj膮cego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawc臋 鈥 w tym o pozosta艂ych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak偶e o odbiorcach danych 鈥 znajduj膮 si臋 w dost臋pnej w Sklepie polityce prywatno艣ci 鈥 ze wzgl臋du na zasad臋 przejrzysto艣ci, zawart膮 w og贸lnym rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych 鈥 鈥RODO鈥.
 2. Celem przetwarzania danych Kupuj膮cego przez Sprzedawc臋, podanych przez Kupuj膮cego w zwi膮zku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zam贸wie艅. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub dzia艂ania podejmowane na 偶膮danie Kupuj膮cego, zmierzaj膮ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ci膮偶膮cy na Sprzedawcy obowi膮zek prawny zwi膮zany z rachunkowo艣ci膮 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegaj膮cy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze艅 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupuj膮cego jest dobrowolne, ale jednocze艣nie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemo偶liwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupuj膮cego podane w zwi膮zku z zakupami w Sklepie b臋d膮 przetwarzane do momentu, w kt贸rym:
  1. przestanie obowi膮zywa膰 umowa zawarta mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮;
  2. na Sprzedawcy przestanie ci膮偶y膰 obowi膮zek prawny, zobowi膮zuj膮cy go do przetwarzania danych Kupuj膮cego;
  3. ustanie mo偶liwo艣膰 dochodzenia roszcze艅 przez Kupuj膮cego lub Sprzedawc臋, zwi膮zanych z umow膮 zawart膮 przez Sklep;
  4. zostanie przyj臋ty sprzeciw Kupuj膮cego wobec przetwarzania jego danych osobowych 鈥 w przypadku gdy podstaw膮 przetwarzania danych by艂 uzasadniony interes Sprzedawcy
  鈥 w zale偶no艣ci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
 5. Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo 偶膮dania:
  1. dost臋pu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usuni臋cia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a tak偶e prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn zwi膮zanych ze szczeg贸ln膮 sytuacj膮 Kupuj膮cego 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawc臋).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupuj膮cy powinien skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 przy wykorzystaniu danych z 搂 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupuj膮cy uzna, 偶e jego dane s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 do organu w艂a艣ciwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

搂 11 ZASTRZE呕ENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupuj膮cego tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 2. Ka偶dorazowo sk艂adane w Sklepie zam贸wienie stanowi odr臋bn膮 umow臋 i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zam贸wienia.
 3. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegaj膮 przepisom prawa polskiego, z zastrze偶eniem ust. 4.
 4. Wyb贸r prawa polskiego dla um贸w zawartych na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw tego Kupuj膮cego, przys艂uguj膮cych mu na podstawie bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, znajduj膮cych zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w kt贸rych nie ma miejsca wyb贸r prawa. Oznacza to w szczeg贸lno艣ci, 偶e je艣li w艂a艣ciwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewiduj膮 ochron臋 szersz膮 ni偶 wynikaj膮ca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego 鈥 stosuje si臋 t臋 ochron臋 szersz膮.
 5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupuj膮cym nieb臋d膮cym Kupuj膮cym uprzywilejowanym, zwi膮zanego z umow膮 zawart膮 za po艣rednictwem Sklepu, s膮dem w艂a艣ciwym b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Sprzedawcy.


Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu

Poni偶ej znajduje si臋 wz贸r formularza odst膮pienia od umowy, z kt贸rego Konsument lub Przedsi臋biorca uprzywilejowany mo偶e, ale nie musi skorzysta膰:WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY
(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

Bartnik Mazowiecki Justyna Kali艅ska-Kopcia艂
Bronis艂awy 16B, 96-500 Bronis艂awy
adres e-mail: [email protected]

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych towar贸w(*) / o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imi臋 i nazwisko Konsumenta(-贸w) / Przedsi臋biorcy(-贸w) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-贸w) / Przedsi臋biorcy(-贸w) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-贸w) / Przedsi臋biorcy(-贸w) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
Bartnik Mazowiecki


odnosz膮ce si臋 do tre艣ci dodawanych przez U偶ytkownik贸w (DSA)


Punkt Kontaktowy

W celu kontaktowania si臋 z nami mo偶esz skorzysta膰 z nast臋puj膮cych form komunikacji elektronicznej:

poczta elektroniczna: [email protected]

formularz kontaktowy dost臋pny pod adresem: https://bartnikmazowiecki.pl/strona/zestawy-miodow-dla-firm

Niezale偶nie od form komunikacji elektronicznej 鈥 mo偶liwy jest r贸wnie偶 kontakt telefoniczny pod numerem: 692346807J臋zyk komunikacji

Mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami w nast臋puj膮cych j臋zykach:

 • polski,
 • angielski.


Tre艣ci wprowadzane przez u偶ytkownik贸w

Sklep internetowy umo偶liwia Ci wprowadzanie tre艣ci, kt贸re przechowywane s膮 w ramach naszej witryny.

Tre艣ci te obejmuj膮:
 • opinie o produktach (w tym us艂ugach),
 • zdj臋cia.

Zapewniamy, aby opinie pochodzi艂y od os贸b, kt贸re u偶ywa艂y danego produktu lub go kupi艂y. W tym celu pro艣by o wyra偶enie opinii wysy艂amy jedynie do os贸b, kt贸re naby艂y od nas produkt.Ograniczenia dotycz膮ce tre艣ci wprowadzanych przez u偶ytkownik贸w

Pami臋taj, 偶e korzystaj膮c z naszej strony internetowej nie mo偶esz wprowadza膰 nielegalnych tre艣ci (w szczeg贸lno艣ci tre艣ci takich jak nawo艂ywanie do nienawi艣ci, tre艣ci o charakterze terrorystycznym i niezgodne z prawem tre艣ci dyskryminuj膮ce), albo tre艣ci, kt贸re staj膮 si臋 nielegalne na mocy obowi膮zuj膮cych przepis贸w ze wzgl臋du na fakt, i偶 odnosz膮 si臋 one do nielegalnych dzia艂a艅. Przyk艂adowo, za nielegalne tre艣ci uznawane s膮 dzia艂ania takie jak:

 • udost臋pnianie obraz贸w przedstawiaj膮cych niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych,
 • bezprawne udost臋pnianie prywatnych obraz贸w bez zgody,
 • cyberstalking,
 • nieuprawnione wykorzystanie materia艂贸w chronionych prawem autorskim,
 • nielegalne oferowanie us艂ug zakwaterowania,
 • nielegalna sprzeda偶 偶ywych zwierz膮t.

Nie powiniene艣 te偶 wprowadza膰 tre艣ci naruszaj膮cych zasady wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego lub niezgodnych z warunkami korzystania z naszych us艂ug, w tym postanowie艅, zasad, warunk贸w i regulamin贸w zwi膮zanych z nasz膮 stron膮 internetow膮 鈥 w zakresie, w jakim dotycz膮 wprowadzania przez Ciebie tre艣ci w ramach strony internetowej.

W szczeg贸lno艣ci w ramach korzystania z naszej strony zabronione jest wprowadzanie tre艣ci mog膮cych stanowi膰:

 • Upokarzaj膮ce, obra偶aj膮ce lub poni偶aj膮ce materia艂y: wszelkie tre艣ci mog膮ce by膰 uznane za obra藕liwe lub poni偶aj膮ce, a tak偶e mog膮ce narusza膰 czyjekolwiek dobre imi臋.
 • Tre艣ci erotyczne: materia艂y o charakterze pornograficznym lub inne tre艣ci o wyra藕nym pod艂o偶u seksualnym.
 • Nieprawdziwe informacje i dezinformacja: rozpowszechnianie fa艂szywych informacji lub tre艣ci wprowadzaj膮cych u偶ytkownik贸w w b艂膮d, w szczeg贸lno艣ci co do stanu wiedzy medycznej lub naukowej.
 • Propaganda i ideologie totalitarne: materia艂y promuj膮ce ideologie lub dzia艂ania uznane w Polsce za nielegalne lub godz膮ce w warto艣ci demokratycznego pa艅stwa prawa.
 • Spam i niezam贸wione informacje reklamowe: wysy艂anie lub publikowanie niezam贸wionych materia艂贸w reklamowych lub marketingowych.
 • Naruszenie praw w艂asno艣ci intelektualnej: publikowanie tre艣ci bez odpowiednich praw lub licencji, naruszaj膮cych prawa autorskie lub prawa w艂asno艣ci przemys艂owej.
 • Podszywanie si臋 pod innych u偶ytkownik贸w: udawanie kogo艣 innego lub publikowanie tre艣ci w imieniu innej osoby bez jej zgody.
 • Tre艣ci niezwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 serwisu: publikowanie materia艂贸w, kt贸re nie s膮 zwi膮zane z tematyk膮 lub celem dzia艂ania strony internetowej.
 • Tre艣ci powszechnie uznane za nieprzyzwoite: w tym wulgaryzmy.


Zg艂aszanie nielegalnych tre艣ci

Je艣li chcesz zg艂osi膰 nam nielegalne tre艣ci, skontaktuj si臋 z nami za po艣rednictwem Punktu kontaktowego, kt贸rego dane znajduj膮 si臋 na pocz膮tku niniejszych warunk贸w.

 

Prosimy, aby艣 w zg艂oszeniu zawar艂/a:
 • Wystarczaj膮co uzasadnione wyja艣nienie powod贸w, dla kt贸rych zarzucasz, 偶e odpowiednie informacje stanowi膮 nielegalne tre艣ci.
 • Jasne wskazanie dok艂adnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dok艂adny adres URL lub dok艂adne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 nielegalnych tre艣ci, stosownie do rodzaju tre艣ci i konkretnego rodzaju us艂ugi hostingu.
 • Twoje imi臋 i nazwisko lub nazw臋 oraz adres e-mail - z wyj膮tkiem zg艂oszenia dotycz膮cego informacji uznawanych za zwi膮zane z jednym z przest臋pstw, o kt贸rych mowa w art. 3鈥7 dyrektywy 2011/93/UE (tj. przest臋pstw seksualnych wobec dzieci i pornografii dzieci臋cej).
 • O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce powzi臋te w dobrej wierze przekonanie, 偶e informacje i zarzuty w zg艂oszeniu s膮 prawid艂owe i kompletne.

Wystarczy, 偶e umie艣cisz te informacje w Twojej wiadomo艣ci. Mo偶esz skorzysta膰 ze wzoru zg艂oszenia, kt贸ry umieszczamy na ko艅cu tego dokumentu.

Zbieramy te informacje ze wzgl臋du na art. 16 ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 pa藕dziernika 2022 r. w sprawie jednolitego rynku us艂ug cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o us艂ugach cyfrowych), tzw. DSA.

W przypadku wys艂ania zg艂oszenia w formie wiadomo艣ci e-mail lub podania w nim Twoich elektronicznych danych kontaktowych 鈥 potwierdzimy Ci otrzymanie zg艂oszenia.

Poinformujemy Ci臋 r贸wnie偶 o dzia艂aniach, jakie podj臋li艣my wobec zg艂oszonych przez Ciebie nielegalnych tre艣ci oraz o mo偶liwo艣ciach odwo艂ania si臋 od naszej decyzji.Moderowanie tre艣ci

Tre艣ci wprowadzane przez u偶ytkownik贸w w ramach Sklepu Internetowego s膮 przez nas moderowane w odpowiedzi na zg艂oszenia u偶ytkownik贸w. Mo偶emy te偶 podejmowa膰 takie dzia艂ania z w艂asnej inicjatywy.

Reagujemy na wszelkie zg艂oszenia dotycz膮ce mo偶liwego naruszenia prawa lub zasad wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego, postanowie艅, zasad, warunk贸w i regulamin贸w zwi膮zanych z nasz膮 stron膮 internetow膮. Bezzw艂ocznie podejmujemy odpowiednie dzia艂ania w celu usuni臋cia lub uniemo偶liwienia dost臋pu do nielegalnych tre艣ci 鈥 gdy tylko uzyskamy tak膮 wiedz臋 lub wiadomo艣膰.

Pami臋taj, 偶e nie jeste艣my zobligowani do samodzielnego wyszukiwania nielegalnych tre艣ci.

Stosujemy jednak z w艂asnej inicjatywy, w dobrej wierze i z nale偶yt膮 staranno艣ci膮, mechanizmy automatycznego wykrywania potencjalnie nielegalnych tre艣ci.
Tre艣ci mog膮 by膰 te偶 przegl膮dane przez nas r臋cznie, bez udzia艂u narz臋dzi automatycznych.

Moderowanie tre艣ci ma miejsce w oparciu o przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci przepisy aktu o us艂ugach cyfrowych (DSA).Uzasadnienie dzia艂a艅, kt贸re podejmujemy wobec tre艣ci od u偶ytkownik贸w

W przypadku podj臋cia dzia艂a艅 wobec tre艣ci nielegalnych lub niezgodnych z opisanymi w tym dokumencie zasadami, informujemy wszystkich zainteresowanych odbiorc贸w 鈥 o ile znamy ich odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe 鈥 o na艂o偶onych na tre艣ci lub odpowiedzialnego za nie u偶ytkownika ograniczeniach, o ile ze wzgl臋du na charakter us艂ugi lub inne postanowienia wi膮偶膮cych nas um贸w maj膮 zastosowanie, w postaci:

 • Ograniczenia w zakresie widoczno艣ci okre艣lonych informacji przekazywanych przez nas, w tym usuwanie tre艣ci, uniemo偶liwianie dost臋pu do tre艣ci lub depozycjonowanie tre艣ci.
 • Zawieszenie, zako艅czenie lub inne ograniczenie p艂atno艣ci pieni臋偶nych.
 • Zawieszenie lub zako艅czenie 艣wiadczenia us艂ugi w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci.
 • Zawieszenie lub zamkni臋cie konta odbiorcy us艂ugi.

Ka偶de podj臋te przez nas dzia艂anie zostanie uzasadnione.

Mo偶emy odst膮pi膰 od takiej informacji, je偶eli tre艣ci s膮 wprowadzaj膮cymi w b艂膮d tre艣ciami handlowymi o du偶ej obj臋to艣ci.WZ脫R ZG艁OSZENIA INFORMACJI NIELEGALNYCH

W celu usprawnienia procesu zg艂aszania nielegalnych tre艣ci zach臋camy do przesy艂ania informacji zgodnie z poni偶szym wzorem. Skorzystanie z wzoru NIE JEST obowi膮zkowe.

Imi臋 i nazwisko zg艂aszaj膮cego: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹.

Adres e-mail zg艂aszaj膮cego: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹

(Pola na dane zg艂aszaj膮cego nie odnosz膮 si臋 do zg艂osze艅 dotycz膮cych informacji uznawanych za zwi膮zane z jednym z przest臋pstw, o kt贸rych mowa w art. 3鈥7 dyrektywy 2011/93/UE, tj. przest臋pstw seksualnych wobec dzieci i pornografii dzieci臋cej)

Adres/y URL, pod kt贸rym znajduj膮 si臋 zg艂aszane przeze mnie tre艣ci: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

Ewentualne dodatkowe informacje, kt贸re pozwol膮 na zidentyfikowanie zg艂aszanej tre艣ci: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

Uzasadnione wyja艣nienie powod贸w, dla kt贸rych zarzucam, 偶e zg艂aszane informacje stanowi膮 nielegalne tre艣ci:

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

O艣wiadczam, 偶e w dobrej wierze powzi膮艂em/powzi臋艂am przekonanie, 偶e informacje i zarzuty w moim zg艂oszeniu s膮 prawid艂owe i kompletne.

Regulamin Konta

w sklepie Bartnik Mazowiecki

SPIS TRE艢CI
搂 1 Definicje
搂 2 Kontakt z Us艂ugodawc膮
搂 3 Wymogi techniczne
搂 4 Konto
搂 5 Reklamacje
搂 6 Prawo odst膮pienia od umowy
搂 7 Dane osobowe
搂 8 Zmiana w Regulaminie lub Koncie
搂 9 Postanowienia ko艅cowe

搂 1 DEFINICJE

Konsument 鈥 Us艂ugobiorca b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, kt贸ry zawar艂 na podstawie Regulaminu umow臋 o prowadzenie Konta lub podejmuje czynno艣ci zmierzaj膮ce do jej zawarcia, bez bezpo艣redniego zwi膮zku z jego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
Konto 鈥 us艂uga cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, 艣wiadczona nieodp艂atnie drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy, dzi臋ki kt贸rej Us艂ugobiorca mo偶e skorzysta膰 z dodatkowych funkcji w Sklepie.
Przedsi臋biorca uprzywilejowany - Us艂ugobiorca, kt贸ry jest osob膮 fizyczn膮 zawieraj膮c膮 na podstawie Regulaminu umow臋 o prowadzenie Konta (lub podejmuj膮c膮 czynno艣ci zmierzaj膮ce do jej zawarcia), bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale nieposiadaj膮c膮 dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep 鈥 sklep internetowy Bartnik Mazowiecki prowadzony przez Us艂ugodawc臋 pod adresem https://bartnikmazowiecki.pl
Us艂ugobiorca - ka偶dy podmiot, kt贸ry zawar艂 umow臋 o prowadzenie Konta lub podejmuje czynno艣ci zmierzaj膮ce do jej zawarcia.
Us艂ugobiorca uprzywilejowany 鈥 Us艂ugobiorca, kt贸ry jest Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 uprzywilejowanym.
Us艂ugodawca - Justyna Kali艅ska-Kopcia艂, przedsi臋biorca prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Bartnik Mazowiecki Justyna Kali艅ska-Kopcia艂, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, NIP 7743017579, nr REGON 380993297, Bronis艂awy 16B, 96-500 Bronis艂awy.
Ustawa o prawach konsumenta 鈥 polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

搂 2 KONTAKT Z US艁UGODAWC膭

 1. Adres pocztowy: Bronis艂awy 16B, 96-500 Bronis艂awy
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: 692346807
 4. Koszt po艂膮czenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Us艂ugobiorc臋 wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy us艂ug internetowych, z kt贸rego us艂ug korzysta Us艂ugobiorca. Us艂ugodawca zwraca uwag臋, 偶e koszt po艂膮czenia mi臋dzynarodowego lub mi臋dzynarodowej transmisji danych mo偶e by膰 wy偶szy ni偶 koszt po艂膮czenia lub transmisji krajowej 鈥 w zale偶no艣ci od taryfy przyj臋tej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawc臋 us艂ug internetowych, z us艂ug kt贸rego korzysta Us艂ugobiorca.

搂 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawid艂owego funkcjonowania i za艂o偶enia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail,
  • urz膮dzenie z dost臋pem do Internetu,
  • przegl膮darka internetowa obs艂uguj膮ca JavaScript i pliki cookies.

搂 4 KONTO

 1. Za艂o偶enie Konta jest ca艂kowicie dobrowolne i zale偶ne od woli Us艂ugobiorcy.
 2. Konto daje Us艂ugobiorcy dodatkowe mo偶liwo艣ci, takie jak: przegl膮danie historii zam贸wie艅 z艂o偶onych przez Us艂ugobiorc臋 w Sklepie, sprawdzenie statusu zam贸wienia czy samodzielna edycja danych Us艂ugobiorcy.
 3. W celu za艂o偶enia Konta nale偶y wype艂ni膰 stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie za艂o偶enia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomi臋dzy Us艂ugobiorc膮 a Us艂ugodawc膮 umowa o prowadzenie Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Us艂ugodawca rozpoczyna 艣wiadczenie us艂ugi prowadzenia Konta na zasadach okre艣lonych w Regulaminie niezw艂ocznie po zawarciu umowy o prowadzenie Konta.
 6. Us艂ugobiorca mo偶e bez ponoszenia jakichkolwiek koszt贸w w ka偶dym czasie zrezygnowa膰 z Konta.
 7. Usuni臋cie Konta skutkuje rozwi膮zaniem umowy o prowadzenie Konta. W celu usuni臋cia Konta przez Us艂ugodawc臋 nale偶y wys艂a膰 swoj膮 rezygnacj臋 z Konta na adres e-mail Us艂ugodawcy podany w 搂 2 Regulaminu, czego skutkiem b臋dzie niezw艂oczne usuni臋cie Konta oraz rozwi膮zanie umowy o prowadzenie Konta.

搂 5 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Us艂ugodawca prosi o sk艂adanie reklamacji dotycz膮cych Konta na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w 搂 2 Regulaminu.
 2. Us艂ugodawca ustosunkuje si臋 do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zg艂oszenia reklamacyjnego.

II US艁UGOBIORCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Us艂ugodawca ponosi wobec Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego odpowiedzialno艣膰 za zgodno艣膰 艣wiadczenia z umow膮, przewidzian膮 przez powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, w tym zw艂aszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku niew艂a艣ciwej realizacji przez Us艂ugodawc臋 umowy o prowadzenie Konta, Us艂ugobiorca uprzywilejowany ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z uprawnie艅 uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Je偶eli Us艂ugodawca nie dostarczy艂 us艂ugi cyfrowej, Us艂ugobiorca uprzywilejowany mo偶e wezwa膰 go do jej dostarczenia. Je偶eli mimo to Us艂ugodawca nie dostarczy us艂ugi cyfrowej niezw艂ocznie lub w dodatkowym, wyra藕nie uzgodnionym przez Us艂ugodawc臋 i Us艂ugobiorc臋 uprzywilejowanego terminie, Us艂ugobiorca uprzywilejowany mo偶e odst膮pi膰 od umowy o prowadzenie Konta.
 4. Us艂ugobiorca uprzywilejowany mo偶e odst膮pi膰 od umowy o prowadzenie Konta bez wzywania do dostarczenia us艂ugi cyfrowej, je偶eli:
  1. z o艣wiadczenia Us艂ugodawcy lub okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e nie dostarczy us艂ugi cyfrowej lub
  2. Us艂ugobiorca uprzywilejowany i Us艂ugodawca uzgodnili lub z okoliczno艣ci zawarcia umowy o prowadzenie Konta wyra藕nie wynika, 偶e okre艣lony termin dostarczenia us艂ugi cyfrowej mia艂 istotne znaczenie dla Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego, a Us艂ugodawca nie dostarczy艂 jej w tym terminie.
 5. Us艂ugodawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za brak zgodno艣ci z umow膮 o prowadzenie Konta us艂ugi cyfrowej dostarczanej w spos贸b ci膮g艂y, kt贸ry wyst膮pi艂 lub ujawni艂 si臋 w czasie, w kt贸rym zgodnie z t膮 umow膮 us艂uga mia艂a by膰 dostarczana.
 6. Je艣li us艂uga cyfrowa jest niezgodna z umow膮 o prowadzenie Konta, Us艂ugobiorca uprzywilejowany mo偶e 偶膮da膰 jej doprowadzenia do zgodno艣ci z t膮 umow膮.
 7. W przypadku braku zgodno艣ci us艂ugi cyfrowej z umow膮 o prowadzenie Konta Us艂ugobiorca uprzywilejowany ma obowi膮zek wsp贸艂pracy z Us艂ugodawc膮, w rozs膮dnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uci膮偶liwych dla siebie 艣rodk贸w technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodno艣ci us艂ugi cyfrowej z umow膮 o prowadzenie Konta w odpowiednim czasie wynika z cech 艣rodowiska cyfrowego Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego.
 8. Dodatkowo, je偶eli us艂uga cyfrowa jest niezgodna z umow膮 o prowadzenie Konta, Us艂ugobiorca uprzywilejowany mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od tej umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodno艣ci us艂ugi cyfrowej z umow膮 o prowadzenie Konta jest niemo偶liwe albo wymaga nadmiernych koszt贸w stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
  2. Us艂ugodawca nie doprowadzi艂 us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮 o prowadzenie Konta w rozs膮dnym czasie od chwili, w kt贸rej Us艂ugodawca zosta艂 poinformowany przez Us艂ugobiorc臋 uprzywilejowanego o braku zgodno艣ci z t膮 umow膮, i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego, uwzgl臋dniaj膮c charakter oraz cel tej us艂ugi cyfrowej, w jakim jest wykorzystywana;
  3. brak zgodno艣ci us艂ugi cyfrowej z umow膮 o prowadzenie Konta wyst臋puje nadal, mimo 偶e Us艂ugodawca pr贸bowa艂 doprowadzi膰 us艂ug臋 cyfrow膮 do zgodno艣ci z t膮 umow膮;
  4. brak zgodno艣ci us艂ugi cyfrowej z umow膮 o prowadzenie Konta jest na tyle istotny, 偶e uzasadnia odst膮pienie od umowy o prowadzenie Konta bez uprzedniego skorzystania ze 艣rodka ochrony okre艣lonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. 偶膮dania doprowadzenia us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮);
  5. z o艣wiadczenia Us艂ugodawcy lub okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e nie doprowadzi on us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮 o prowadzenie Konta w rozs膮dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego.

III POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃

 1. Us艂ugodawca informuje Konsumenta o mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach lub na stronach internetowych podmiot贸w uprawnionych do pozas膮dowego rozpatrywania spor贸w. Konsument mo偶e skorzysta膰 m.in. z:
  • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centr贸w Konsumenckich. Centra udzielaj膮 informacji o prawach konsument贸w i pomagaj膮 w rozwi膮zaniu sporu w przypadku zakup贸w transgranicznych. Pomoc Europejskich Centr贸w Konsumenckich jest co do zasady bezp艂atna. Lista Centr贸w Konsumenckich w艂a艣ciwych dla danego pa艅stwa znajduje si臋 pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
  • internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR), zapewnianej przez Komisj臋 Europejsk膮, dost臋pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
  Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mo偶na skorzysta膰 z nast臋puj膮cych form wsparcia:
  • mediacji prowadzonej przez w艂a艣ciwy terenowo Wojew贸dzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y si臋 zwr贸ci膰 z wnioskiem o mediacj臋. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz Inspektorat贸w znajduje si臋 tutaj: >https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
  • pomocy w艂a艣ciwego terenowo sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz s膮d贸w dost臋pny jest pod adresem: >https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
 2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowi膮zania Us艂ugodawcy do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozwi膮zywania spor贸w.
 3. Skorzystanie z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 jest dobrowolne zar贸wno dla Us艂ugodawcy jak i Konsumenta.
 4. Konsument mo偶e dodatkowo skorzysta膰 z bezp艂atnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsument贸w.

搂 6 PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Us艂ugobiorca uprzywilejowany ma prawo odst膮pi膰 od zawartej z Us艂ugodawc膮 umowy o prowadzenie Konta, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odst膮pienia od umowy o prowadzenie Konta wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.
 3. Aby Us艂ugobiorca uprzywilejowany m贸g艂 skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musi poinformowa膰 Us艂ugodawc臋, korzystaj膮c z danych podanych w 搂 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮).
 4. Us艂ugobiorca uprzywilejowany mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy umieszczonego na ko艅cu Regulaminu, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 5. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy wystarczy, 偶e Us艂ugobiorca uprzywilejowany wy艣le informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

搂 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Us艂ugobiorc臋 w zwi膮zku z zawarciem umowy o prowadzenie Konta jest Us艂ugodawca. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Us艂ugodawc臋 鈥 w tym o pozosta艂ych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak偶e o odbiorcach danych, znajduj膮 si臋 w dost臋pnej w Sklepie polityce prywatno艣ci 鈥 ze wzgl臋du na zasad臋 przejrzysto艣ci, zawart膮 w og贸lnym rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych 鈥 鈥RODO鈥.
 2. Celem przetwarzania danych Us艂ugobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o prowadzenie Konta lub dzia艂ania podejmowane na 偶膮danie Us艂ugobiorcy, zmierzaj膮ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a tak偶e prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy, polegaj膮cy na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze艅 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Us艂ugobiorc臋 jest dobrowolne, ale jednocze艣nie konieczne do zawarcia umowy o prowadzenie Konta i 艣wiadczenia us艂ug ni膮 obj臋tych. Niepodanie danych oznacza, 偶e umowa o prowadzenie Konta nie b臋dzie mog艂a by膰 zawarta, Us艂ugodawca nie b臋dzie m贸g艂 艣wiadczy膰 us艂ug ni膮 obj臋tych.
 4. Dane Us艂ugobiorcy b臋d膮 przetwarzane do momentu, w kt贸rym:
  1. przestanie obowi膮zywa膰 umowa o prowadzenie Konta;
  2. ustanie mo偶liwo艣膰 dochodzenia roszcze艅 przez Us艂ugobiorc臋 lub Us艂ugodawc臋, zwi膮zanych z Kontem;
  3. zostanie przyj臋ty sprzeciw Us艂ugobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych 鈥 w przypadku gdy podstaw膮 przetwarzania danych by艂 uzasadniony interes Us艂ugodawcy
  鈥 w zale偶no艣ci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
 5. Us艂ugobiorcy przys艂uguje prawo 偶膮dania:
  1. dost臋pu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usuni臋cia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a tak偶e prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn zwi膮zanych ze szczeg贸ln膮 sytuacj膮 Us艂ugobiorcy 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Us艂ugodawc臋).
 6. W celu realizacji swoich praw, Us艂ugobiorca powinien skontaktowa膰 si臋 z Us艂ugodawc膮.
 7. W przypadku gdy Us艂ugobiorca uzna, 偶e jego dane s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, Us艂ugobiorca mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 do organu w艂a艣ciwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

搂 8 ZMIANA W REGULAMINIE LUB KONCIE

 1. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z wa偶nych przyczyn. Jako wa偶n膮 przyczyn臋 rozumie si臋 konieczno艣膰 zmiany Regulaminu spowodowan膮:
  1. zmian膮 funkcjonalno艣ci Konta, wymagaj膮c膮 modyfikacji Regulaminu lub
  2. zmian膮 przepis贸w prawa, maj膮c膮 wp艂yw na realizacj臋 umowy o prowadzenie Konta przez Us艂ugodawc臋 lub dostosowaniem us艂ug do zalece艅, wytycznych, nakaz贸w lub zakaz贸w, orzecze艅, postanowie艅, interpretacji lub decyzji uprawnionych w艂adz publicznych lub
  3. zmian膮 danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Us艂ugodawcy.
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wys艂ana na adres e-mail Us艂ugobiorcy przypisany do Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w 偶ycie.
 3. W przypadku gdy Us艂ugobiorca nie sprzeciwi si臋 planowanym zmianom do chwili wej艣cia ich w 偶ycie, przyjmuje si臋, 偶e akceptuje je, co nie stanowi 偶adnej przeszkody do rozwi膮zania umowy w przysz艂o艣ci.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Us艂ugobiorca powinien wys艂a膰 informacj臋 o tym na adres e-mail Us艂ugodawcy podany w 搂 2 Regulaminu, co b臋dzie skutkowa膰 rozwi膮zaniem umowy o prowadzenia Konta z chwil膮 wej艣cia w 偶ycie planowanych zmian.
 5. Us艂ugodawca mo偶e dokona膰 zmiany Konta, kt贸ra nie jest niezb臋dna do zachowania jego zgodno艣ci z umow膮 o prowadzenie Konta, z przyczyny wskazanej w ust. 1 lit. b lub z powodu zmiany funkcjonalno艣ci Konta. Wprowadzenie zmiany, o kt贸rej mowa w zdaniu poprzednim, nie b臋dzie si臋 wi膮za膰 z jakimikolwiek kosztami po stronie Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego. Postanowienie ust. 2-4 stosuje si臋 odpowiednio.
 6. Je偶eli zmiana, o kt贸rej mowa w ust. 5, istotnie i negatywnie wp艂ywa na dost臋p Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego do Konta lub korzystanie z niego, Us艂ugodawca wy艣le na adres e-mail Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego, z odpowiednim wyprzedzeniem, na trwa艂ym no艣niku, informacj臋 o w艂a艣ciwo艣ciach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach przys艂uguj膮cych w zwi膮zku z t膮 zmian膮 Us艂ugobiorcy uprzywilejowanemu.

搂 9 POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Us艂ugobiorc臋 tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest w j臋zyku polskim.
 3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego, z zastrze偶eniem ust. 4.
 4. Wyb贸r prawa polskiego dla umowy zawartej na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw Konsumenta przys艂uguj膮cych mu na podstawie bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, znajduj膮cych zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w kt贸rej nie ma miejsca wyb贸r prawa. Oznacza to w szczeg贸lno艣ci, 偶e je艣li w艂a艣ciwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewiduj膮 ochron臋 szersz膮 ni偶 wynikaj膮ca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego 鈥 stosuje si臋 t臋 ochron臋 szersz膮.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Us艂ugobiorc膮 nieb臋d膮cym Us艂ugobiorc膮 uprzywilejowanym, zwi膮zanego z umow膮 o prowadzenie Konta, s膮dem w艂a艣ciwym b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Us艂ugodawcy.

Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu

Poni偶ej znajduje si臋 wz贸r formularza odst膮pienia od umowy, z kt贸rego Konsument lub Przedsi臋biorca uprzywilejowany mo偶e, ale nie musi skorzysta膰:

WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY
(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

Bartnik Mazowiecki Justyna Kali艅ska-Kopcia艂
Bronis艂awy 16B, 96-500 Bronis艂awy
adres e-mail: [email protected]

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*) / o dostarczenie tre艣ci cyfrowych w postaci(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imi臋 i nazwisko Konsumenta(-贸w) / Przedsi臋biorcy(-贸w) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-贸w) / Przedsi臋biorcy(-贸w) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-贸w) / Przedsi臋biorcy(-贸w) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.


Regulamin Newslettera

w sklepie Bartnik Mazowiecki

SPIS TRE艢CI
搂 1 Definicje
搂 2 Kontakt z Us艂ugodawc膮
搂 3 Wymogi techniczne
搂 4 Umowa
搂 5 Reklamacje
搂 6 Prawo odst膮pienia od Umowy
搂 7 Dane osobowe
搂 8 Zmiana w Regulaminie lub Newsletterze
搂 9 Postanowienia ko艅cowe

搂 1 DEFINICJE

Konsument 鈥 Us艂ugobiorca b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, kt贸ry zawar艂 Umow臋 lub podejmuje czynno艣ci zmierzaj膮ce do jej zawarcia, bez bezpo艣redniego zwi膮zku z jego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
Newsletter 鈥 wiadomo艣ci dotycz膮ce Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowo艣ciach w Sklepie, dostarczane nieodp艂atnie Us艂ugobiorcy przez Us艂ugodawc臋 w ramach Umowy, stanowi膮ce tre艣ci cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
Przedsi臋biorca uprzywilejowany - Us艂ugobiorca, kt贸ry jest osob膮 fizyczn膮 zawieraj膮c膮 Umow臋 (lub podejmuj膮c膮 czynno艣ci zmierzaj膮ce do jej zawarcia), bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale nieposiadaj膮c膮 dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin 鈥 niniejszy regulamin.
Sklep 鈥 sklep internetowy Bartnik Mazowiecki prowadzony przez Us艂ugodawc臋 pod adresem https://bartnikmazowiecki.pl.
Umowa 鈥 umowa o dostarczanie Newslettera.
Us艂ugobiorca 鈥 ka偶dy podmiot, kt贸ry zawar艂 Umow臋 lub podejmuje czynno艣ci zmierzaj膮ce do jej zawarcia.
Us艂ugobiorca鈥痷przywilejowany鈥 鈥 Us艂ugobiorca, kt贸ry jest Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 uprzywilejowanym.
Us艂ugodawca 鈥 Justyna Kali艅ska-Kopcia艂, przedsi臋biorca prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Bartnik Mazowiecki Justyna Kali艅ska-Kopcia艂, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, NIP 7743017579, nr REGON 380993297, Bronis艂awy 16B, 96-500 Bronis艂awy.
Ustawa o prawach konsumenta 鈥 polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

搂 2 KONTAKT Z US艁UGODAWC膭

 1. Adres pocztowy: Bronis艂awy 16B, 96-500 Bronis艂awy
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: 692346807
 4. Koszt po艂膮czenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Us艂ugobiorc臋 wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy us艂ug internetowych, z kt贸rego us艂ug korzysta Us艂ugobiorca. Us艂ugodawca zwraca uwag臋, 偶e koszt po艂膮czenia mi臋dzynarodowego lub mi臋dzynarodowej transmisji danych mo偶e by膰 wy偶szy ni偶 koszt po艂膮czenia lub transmisji krajowej 鈥 w zale偶no艣ci od taryfy przyj臋tej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawc臋 us艂ug internetowych, z us艂ug kt贸rego korzysta Us艂ugobiorca.

搂 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla skorzystania z tre艣ci cyfrowych obj臋tych Regulaminem potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail;
  • urz膮dzenie z dost臋pem do Internetu;
  • przegl膮darka internetowa obs艂uguj膮ca JavaScript i pliki cookies.

搂 4 UMOWA

 1. Us艂ugobiorca mo偶e dobrowolnie zapisa膰 si臋 do Newslettera.
 2. W celu otrzymania Newslettera konieczne jest zawarcie Umowy.
 3. Wiadomo艣ci e-mail wysy艂ane w ramach Umowy kierowane b臋d膮 na adres e-mail podany przez Us艂ugobiorc臋 w momencie zawierania Umowy.
 4. Us艂ugobiorca, w celu zawarcia Umowy, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie sw贸j adres e-mail, na kt贸ry chce otrzymywa膰 wiadomo艣ci przesy艂ane w ramach Umowy. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta Umowa na czas nieoznaczony, a Us艂ugodawca rozpocznie jej 艣wiadczenie na rzecz Us艂ugobiorcy 鈥 z zastrze偶eniem ust. 5.
 5. W celu w艂a艣ciwej realizacji Umowy Us艂ugobiorca jest obowi膮zany poda膰 sw贸j prawid艂owy adres e-mail.
 6. Newsletter jest dostarczany niezw艂ocznie po utworzeniu przez Us艂ugodawc臋 wiadomo艣ci przeznaczonych dla Us艂ugobiorc贸w.
 7. W wiadomo艣ciach wysy艂anych w ramach Newslettera b臋dzie znajdowa膰 si臋 informacja o mo偶liwo艣ci wypisania si臋 z niego, a tak偶e link do wypisania si臋.
 8. Us艂ugobiorca mo偶e wypisa膰 si臋 z Newslettera bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek koszt贸w, w ka偶dym momencie, korzystaj膮c z opcji, o kt贸rej mowa w poprzednim postanowieniu, lub wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres e-mail Us艂ugodawcy podany w 搂 2 Regulaminu.
 9. Skorzystanie przez Us艂ugobiorc臋 z linka do wypisania si臋 z Newslettera lub wys艂anie wiadomo艣ci z 偶膮daniem wypisania z Newslettera b臋dzie skutkowa膰 niezw艂ocznym rozwi膮zaniem Umowy.

搂 5 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Us艂ugodawca prosi o sk艂adanie reklamacji dotycz膮cych tre艣ci cyfrowych obj臋tych Regulaminem na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w 搂 2 Regulaminu.
 2. Us艂ugodawca ustosunkuje si臋 do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zg艂oszenia reklamacyjnego.

II US艁UGOBIORCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Us艂ugodawca ponosi wobec Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego odpowiedzialno艣膰 za zgodno艣膰 艣wiadczenia z Umow膮, przewidzian膮 przez powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, w tym zw艂aszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku niew艂a艣ciwej realizacji przez Us艂ugodawc臋 Umowy, Us艂ugobiorca uprzywilejowany ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z uprawnie艅 uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Je偶eli Us艂ugodawca nie dostarczy艂 tre艣ci cyfrowych obj臋tych Umow膮, Us艂ugobiorca uprzywilejowany mo偶e wezwa膰 go do ich dostarczenia. Je偶eli mimo to Us艂ugodawca nie dostarczy tre艣ci cyfrowych obj臋tych Umow膮 niezw艂ocznie lub w dodatkowym, wyra藕nie uzgodnionym przez Us艂ugobiorc臋 uprzywilejowanego i Us艂ugodawc臋 terminie, Us艂ugobiorca uprzywilejowany mo偶e odst膮pi膰 od Umowy.
 4. Us艂ugobiorca uprzywilejowany mo偶e odst膮pi膰 od Umowy bez wzywania do dostarczenia tre艣ci cyfrowych obj臋tych Umow膮, je偶eli:
  • z o艣wiadczenia Us艂ugodawcy lub okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e nie dostarczy tre艣ci cyfrowych obj臋tych Umow膮 lub
  • Us艂ugobiorca uprzywilejowany i Us艂ugodawca uzgodnili lub z okoliczno艣ci zawarcia Umowy wyra藕nie wynika, 偶e okre艣lony termin dostarczenia tre艣ci cyfrowych obj臋tych Umow膮 mia艂 istotne znaczenie dla Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego, a Us艂ugodawca nie dostarczy艂 ich w tym terminie.
 5. Us艂ugodawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za brak zgodno艣ci Newslettera z Umow膮, kt贸ry 鈥 z uwagi na fakt, 偶e Newsletter jest dostarczany w spos贸b ci膮g艂y - wyst膮pi艂 lub ujawni艂 si臋 w czasie, w kt贸rym zgodnie z t膮 Umow膮 mia艂 by膰 dostarczany.
 6. Je偶eli tre艣ci cyfrowe obj臋te Regulaminem s膮 niezgodne z Umow膮, Us艂ugobiorca uprzywilejowany mo偶e 偶膮da膰 doprowadzenia do ich zgodno艣ci z Umow膮.
 7. W przypadku braku zgodno艣ci z Umow膮 tre艣ci cyfrowych obj臋tych Regulaminem, Us艂ugobiorca uprzywilejowany ma obowi膮zek wsp贸艂pracy z Us艂ugodawc膮, w rozs膮dnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uci膮偶liwych dla siebie 艣rodk贸w technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodno艣ci z Umow膮 w odpowiednim czasie wynika z cech 艣rodowiska cyfrowego Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego.
 8. Dodatkowo, je偶eli tre艣ci cyfrowe obj臋te Regulaminem s膮 niezgodne z Umow膮, Us艂ugobiorca uprzywilejowany mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodno艣ci tych tre艣ci cyfrowych z Umow膮 jest niemo偶liwe albo wymaga nadmiernych koszt贸w stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
  • Us艂ugodawca nie doprowadzi艂 tre艣ci cyfrowych obj臋tych Regulaminem do zgodno艣ci z Umow膮 w rozs膮dnym czasie od chwili, w kt贸rej Us艂ugodawca zosta艂 poinformowany przez Us艂ugobiorc臋 uprzywilejowanego o braku zgodno艣ci z Umow膮, i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego, uwzgl臋dniaj膮c ich charakter oraz cel, w jakim s膮 wykorzystywane;
  • brak zgodno艣ci z Umow膮 tre艣ci cyfrowych obj臋tych Regulaminem wyst臋puje nadal, mimo 偶e Us艂ugodawca pr贸bowa艂 doprowadzi膰 je do zgodno艣ci z Umow膮;
  • brak zgodno艣ci z Umow膮 tre艣ci cyfrowych obj臋tych Regulaminem jest na tyle istotny, 偶e uzasadnia odst膮pienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze 艣rodka ochrony okre艣lonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. 偶膮dania doprowadzenia tre艣ci cyfrowych do zgodno艣ci z Umow膮);
  • z o艣wiadczenia Us艂ugodawcy lub okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e nie doprowadzi on do zgodno艣ci z Umow膮 tre艣ci cyfrowych obj臋tych Regulaminem w rozs膮dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego.

III POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃

 1. Us艂ugodawca informuje Konsumenta o mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach lub na stronach internetowych podmiot贸w uprawnionych do pozas膮dowego rozpatrywania spor贸w. Konsument mo偶e skorzysta膰 m.in. z:
  • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centr贸w Konsumenckich. Centra udzielaj膮 informacji o prawach konsument贸w i pomagaj膮 w rozwi膮zaniu sporu w przypadku zakup贸w transgranicznych. Pomoc Europejskich Centr贸w Konsumenckich jest co do zasady bezp艂atna. Lista Centr贸w Konsumenckich w艂a艣ciwych dla danego pa艅stwa znajduje si臋 pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
  • internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR), zapewnianej przez Komisj臋 Europejsk膮, dost臋pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
  Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mo偶na skorzysta膰 z nast臋puj膮cych form wsparcia:
  • mediacji prowadzonej przez w艂a艣ciwy terenowo Wojew贸dzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y si臋 zwr贸ci膰 z wnioskiem o mediacj臋. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz Inspektorat贸w znajduje si臋 tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
  • pomocy w艂a艣ciwego terenowo sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do kt贸rego nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym. Co do zasady post臋powanie jest bezp艂atne. Wykaz s膮d贸w dost臋pny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
 2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowi膮zania Us艂ugodawcy do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozwi膮zywania spor贸w.
 3. Skorzystanie z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 jest dobrowolne zar贸wno dla Us艂ugodawcy jak i Konsumenta.
 4. Konsument mo偶e dodatkowo skorzysta膰 z bezp艂atnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsument贸w.

搂 6 PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Us艂ugobiorca uprzywilejowany ma prawo odst膮pi膰 od zawartej z Us艂ugodawc膮 Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odst膮pienia od Umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
 3. Aby Us艂ugobiorca uprzywilejowany m贸g艂 skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od Umowy, musi poinformowa膰 Us艂ugodawc臋, korzystaj膮c z danych podanych w 搂 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odst膮pieniu od Umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮).
 4. Us艂ugobiorca uprzywilejowany mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od Umowy umieszczonego na ko艅cu Regulaminu, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 5. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od Umowy wystarczy, 偶e Us艂ugobiorca uprzywilejowany wy艣le informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od Umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy.

搂 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Us艂ugobiorc臋 w zwi膮zku z Umow膮 jest Us艂ugodawca. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Us艂ugodawc臋 鈥 w tym o pozosta艂ych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a tak偶e o odbiorcach danych, znajduj膮 si臋 w dost臋pnej w Sklepie polityce prywatno艣ci 鈥 ze wzgl臋du na zasad臋 przejrzysto艣ci, zawart膮 w og贸lnym rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych 鈥 鈥RODO鈥.
 2. Celem przetwarzania danych Us艂ugobiorcy jest:
  • realizacja Umowy; podstaw膮 przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest Umowa lub dzia艂ania podejmowane na 偶膮danie Us艂ugobiorcy, zmierzaj膮ce do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • analiza efektywno艣ci wys艂anych w ramach Umowy wiadomo艣ci, celem ustalenia og贸lnych zasad dotycz膮cych skutecznej wysy艂ki w dzia艂alno艣ci Us艂ugodawcy; podstaw膮 przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszcze艅 zwi膮zanych z Umow膮; podstaw膮 przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Us艂ugodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Us艂ugobiorc臋 jest dobrowolne, ale jednocze艣nie konieczne do zawarcia Umowy i dostarczenia obj臋tych ni膮 tre艣ci cyfrowych. Niepodanie danych spowoduje, 偶e Umowa nie b臋dzie mog艂a by膰 zawarta, a Us艂ugodawca nie dostarczy obj臋tych ni膮 tre艣ci cyfrowych.
 4. Dane Us艂ugobiorcy b臋d膮 przetwarzane do momentu, w kt贸rym:
  1. przestanie obowi膮zywa膰 Umowa;
  2. ustanie mo偶liwo艣膰 dochodzenia roszcze艅 przez Us艂ugobiorc臋 lub Us艂ugodawc臋, zwi膮zanych z Umow膮;
  3. zostanie przyj臋ty sprzeciw Us艂ugobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych 鈥 w przypadku gdy podstaw膮 przetwarzania danych by艂 uzasadniony interes Us艂ugodawcy
  鈥 w zale偶no艣ci od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.
 5. Us艂ugobiorcy przys艂uguje prawo 偶膮dania:
  1. dost臋pu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usuni臋cia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a tak偶e prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn zwi膮zanych ze szczeg贸ln膮 sytuacj膮 Us艂ugobiorcy 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Us艂ugodawc臋).
 6. W celu realizacji swoich praw, Us艂ugobiorca powinien skontaktowa膰 si臋 z Us艂ugodawc膮.
 7. W przypadku gdy Us艂ugobiorca uzna, 偶e jego dane s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, Us艂ugobiorca mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 do organu w艂a艣ciwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

搂 8 ZMIANA W REGULAMINIE LUB NEWSLETTERZE

 1. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z wa偶nych przyczyn. Jako wa偶n膮 przyczyn臋 rozumie si臋 konieczno艣膰 zmiany Regulaminu spowodowan膮:
  1. zmian膮 funkcjonalno艣ci Newslettera, wymagaj膮c膮 modyfikacji Regulaminu lub
  2. zmian膮 przepis贸w prawa, maj膮c膮 wp艂yw na realizacj臋 Umowy przez Us艂ugodawc臋 lub dostosowaniem us艂ug do zalece艅, wytycznych, nakaz贸w lub zakaz贸w, orzecze艅, postanowie艅, interpretacji lub decyzji uprawnionych w艂adz publicznych lub
  3. zmian膮 danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Us艂ugodawcy.
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wys艂ana na adres e-mail Us艂ugobiorcy podany w momencie zawarcia Umowy co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w 偶ycie.
 3. W przypadku gdy Us艂ugobiorca nie sprzeciwi si臋 planowanym zmianom do chwili wej艣cia ich w 偶ycie, przyjmuje si臋, 偶e akceptuje je, co nie stanowi 偶adnej przeszkody do rozwi膮zania Umowy w przysz艂o艣ci.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Us艂ugobiorca powinien wys艂a膰 informacj臋 o tym na adres e-mail Us艂ugodawcy podany w 搂 2 Regulaminu, co b臋dzie skutkowa膰 rozwi膮zaniem Umowy z chwil膮 wej艣cia w 偶ycie planowanych zmian.
 5. Us艂ugodawca mo偶e dokona膰 zmiany Newslettera, kt贸ra nie jest niezb臋dna do zachowania jego zgodno艣ci z Umow膮, z przyczyny wskazanej w ust. 1 lit. b lub z powodu zmiany funkcjonalno艣ci Newslettera. Wprowadzenie zmiany, o kt贸rej mowa w zdaniu poprzednim, nie b臋dzie si臋 wi膮za膰 z jakimikolwiek kosztami po stronie Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego. Postanowienie ust. 2-4 stosuje si臋 odpowiednio.
 6. Je偶eli zmiana, o kt贸rej mowa w poprzednim postanowieniu, istotnie i negatywnie wp艂ywa na dost臋p Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego do Newslettera lub korzystanie z niego, Us艂ugodawca wy艣le na adres e-mail Us艂ugobiorcy uprzywilejowanego z odpowiednim wyprzedzeniem, na trwa艂ym no艣niku, informacj臋 o w艂a艣ciwo艣ciach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach przys艂uguj膮cych w zwi膮zku z t膮 zmian膮 Us艂ugobiorcy uprzywilejowanemu.

搂 9 POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Us艂ugobiorc臋 tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa zawierana jest w j臋zyku polskim.
 3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego, z zastrze偶eniem ust. 4.
 4. Wyb贸r prawa polskiego dla Umowy zawartej na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw Konsumenta przys艂uguj膮cych mu na podstawie bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, znajduj膮cych zastosowanie dla tego Konsumenta w sytuacji, w kt贸rej nie ma miejsca wyb贸r prawa. Oznacza to w szczeg贸lno艣ci, 偶e je艣li w艂a艣ciwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewiduj膮 ochron臋 szersz膮 ni偶 wynikaj膮ca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego 鈥 stosuje si臋 t臋 ochron臋 szersz膮.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Us艂ugobiorc膮 nieb臋d膮cym Us艂ugobiorc膮 uprzywilejowanym, zwi膮zanego z Umow膮, s膮dem w艂a艣ciwym b臋dzie s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Us艂ugodawcy.

Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu

Poni偶ej znajduje si臋 wz贸r formularza odst膮pienia od umowy, z kt贸rego Konsument lub Przedsi臋biorca uprzywilejowany mo偶e, ale nie musi skorzysta膰:

WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY
(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

Bartnik Mazowiecki Justyna Kali艅ska-Kopcia艂
Bronis艂awy 16B, 96-500 Bronis艂awy
adres e-mail: [email protected]

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuj臋/informujemy(*) o moim/naszym odst膮pieniu od umowy o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi(*) / o dostarczenie tre艣ci cyfrowych w postaci(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imi臋 i nazwisko Konsumenta(-贸w) / Przedsi臋biorcy(-贸w) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-贸w) / Przedsi臋biorcy(-贸w) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-贸w) / Przedsi臋biorcy(-贸w) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.

Sklep jest w trybie podgl膮du
Poka偶 pe艂n膮 wersj臋 strony
Sklep internetowy Shoper Premium